100 Pond, South African Republic, 1900

Description (Brief):

One (1) 100 pond note

Description (Brief)

South African Republic, 1900

Description (Brief)

Obverse Image: Coat of arms at left.

Description (Brief)

Obverse Text: NO. 166 / £100 / GOUVERNEMENTS NOOT. / HONDERD POND. / DE REGEERING DER ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK BELOOFT AAN HOUDER DEZES TE BETALEN HONDERD POND STERLING, VOLGENS DE BEPALINGEN VAN WET NO. 1, 1900, WAARVAN ARTT. 2 EN 3 OP DE ACHTERZIJDE VAN DEZE NOOT ZIJN AFGEDRUKT. / DEZE NOOT IS GEWAARBORGD DOOR ALLE VASTE EIGENDOMMEN VAN DEN STAAT, ZOOALS BEPAALD IN WET NO. 1, 1900. / AUDT.-GENERAAL. / PRETORIA, 28 . 5 . 1900 / THES.-GENERAAL. / GEDRUKT TER STAATSDRUKKERIJ VAN DE Z. A. REPUBLIEK.

Description (Brief)

Reverse Image: N/A

Description (Brief)

Reverse Text: ART. 2 - DEZE NOTEN ZULLEN EEN GEDWONGEN KOERS HEBBEN TOTDAT ZIJ AFGELOST ZULLEN WORDEN; DE AFLOSSING ZAL GESCHIEDEN BIJ WIJZE VAN UITLOTING, DE BIJZONDER- HEDEN WAARVAN LATER ZULLEN WORDEN BEPAALD EN ZAL BEGINNEN OP 1 JUNI 1901, WANNEER EEN BEDRAG VAN EEN HONDERD DUIZEND POND STERLING ZAL WORDEN AFGELOST EN ZOO VOORTS ZAL IEDERE VOLGENDE 1STE JUNI EEN BEDRAG VAN EEN HONDERD DUIZEND PONDEN STERLING WORDEN AFGE- LOST, TOTDAT HET GEHEELE BEDRAG ZAL ZIJN AFGELOST. ZOODRA / EENE NOOT UITGELOOT EN AFGELOST IS, ZAL ZE DOOR DEN THESAURIER-GENERAAL EN AUDITEUR-GENERAAL IN TEGEN- WOORDIGHEID VAN TWEE PERSONEN, DOOR DE REGEERING BENOEMD, WORDEN VERNIETIGD. / ART. 3 - DEZE NOTEN ZULLEN EEN RENTEKOERS HEBBEN VAN ZES PERCENT PER ANNUM, BETAALBAAR AAN DEN HOUDER IN KLINKENDE MUNT, IEDERE 1STE JUNI VOOR HET AFGELOOPEN JAAR OP HET KANTOOR VAN DEN THESAURIER-GENERAAL OF EEN PER PROCLAMATIE AANGEWEZEN BANK OF BANKEN.

Date Made: 1900

Location: Currently not on view

Place Made: South Africa: Gauteng, PretoriaPlace Used: South Africa: South African Republic

See more items in: Work and Industry: National Numismatic Collection, South African Currency

Exhibition:

Exhibition Location:

Credit Line: Mr. and Mrs. Mortimer L. Neinken

Data Source: National Museum of American History

Id Number: NU.66.27328Catalog Number: 66.27328Accession Number: 269138Serial Number: 166

Object Name: note

Physical Description: paper (overall material)Measurements: overall: 11.5 cm x 21.1 cm; 4 17/32 in x 8 5/16 in

Guid: http://n2t.net/ark:/65665/ng4b12bd7e1-1856-22bc-e053-15f76fa07c69

Record Id: nmah_1986188

Our collection database is a work in progress. We may update this record based on further research and review. Learn more about our approach to sharing our collection online.

If you would like to know how you can use content on this page, see the Smithsonian's Terms of Use. If you need to request an image for publication or other use, please visit Rights and Reproductions.