100 Pond, South African Republic, 1900

100 Pond, South African Republic, 1900

<< >>
Usage conditions apply
Downloads
Description (Brief)
One (1) 100 pond note
South African Republic, 1900
Obverse Image: Coat of arms at left.
Obverse Text: NO. 166 / £100 / GOUVERNEMENTS NOOT. / HONDERD POND. / DE REGEERING DER ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK BELOOFT AAN HOUDER DEZES TE BETALEN HONDERD POND STERLING, VOLGENS DE BEPALINGEN VAN WET NO. 1, 1900, WAARVAN ARTT. 2 EN 3 OP DE ACHTERZIJDE VAN DEZE NOOT ZIJN AFGEDRUKT. / DEZE NOOT IS GEWAARBORGD DOOR ALLE VASTE EIGENDOMMEN VAN DEN STAAT, ZOOALS BEPAALD IN WET NO. 1, 1900. / AUDT.-GENERAAL. / PRETORIA, 28. 5. 1900 / THES.-GENERAAL. / GEDRUKT TER STAATSDRUKKERIJ VAN DE Z. A. REPUBLIEK.
Reverse Image: N/A
Reverse Text: ART. 2 - DEZE NOTEN ZULLEN EEN GEDWONGEN KOERS HEBBEN TOTDAT ZIJ AFGELOST ZULLEN WORDEN; DE AFLOSSING ZAL GESCHIEDEN BIJ WIJZE VAN UITLOTING, DE BIJZONDER- HEDEN WAARVAN LATER ZULLEN WORDEN BEPAALD EN ZAL BEGINNEN OP 1 JUNI 1901, WANNEER EEN BEDRAG VAN EEN HONDERD DUIZEND POND STERLING ZAL WORDEN AFGELOST EN ZOO VOORTS ZAL IEDERE VOLGENDE 1STE JUNI EEN BEDRAG VAN EEN HONDERD DUIZEND PONDEN STERLING WORDEN AFGE- LOST, TOTDAT HET GEHEELE BEDRAG ZAL ZIJN AFGELOST. ZOODRA / EENE NOOT UITGELOOT EN AFGELOST IS, ZAL ZE DOOR DEN THESAURIER-GENERAAL EN AUDITEUR-GENERAAL IN TEGEN- WOORDIGHEID VAN TWEE PERSONEN, DOOR DE REGEERING BENOEMD, WORDEN VERNIETIGD. / ART. 3 - DEZE NOTEN ZULLEN EEN RENTEKOERS HEBBEN VAN ZES PERCENT PER ANNUM, BETAALBAAR AAN DEN HOUDER IN KLINKENDE MUNT, IEDERE 1STE JUNI VOOR HET AFGELOOPEN JAAR OP HET KANTOOR VAN DEN THESAURIER-GENERAAL OF EEN PER PROCLAMATIE AANGEWEZEN BANK OF BANKEN.
Location
Currently not on view
Object Name
note
date made
1900
place made
South Africa: Gauteng, Pretoria
place used
South Africa: South African Republic
Physical Description
paper (overall material)
Measurements
overall: 11.5 cm x 21.1 cm; 4 17/32 in x 8 5/16 in
ID Number
NU.66.27328
catalog number
66.27328
accession number
269138
serial number
166
Credit Line
Mr. and Mrs. Mortimer L. Neinken
See more items in
Work and Industry: National Numismatic Collection
South African Currency
Data Source
National Museum of American History
Nominate this object for photography.   

Our collection database is a work in progress. We may update this record based on further research and review. Learn more about our approach to sharing our collection online.

If you would like to know how you can use content on this page, see the Smithsonian's Terms of Use. If you need to request an image for publication or other use, please visit Rights and Reproductions.

Note: Comment submission is temporarily unavailable while we make improvements to the site. We apologize for the interruption. If you have a question relating to the museum's collections, please first check our Collections FAQ. If you require a personal response, please use our Contact page.